Wyniki XIII Bieg Pod Tysiącletnimi Dębami:

#Link do wyników